2008. évi Közhasznúsági jelentés

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

EuroHeart

Az Európai Szívhálózat és az Európai Kardiológiai Társaság vezetésével folytatódott az EuroHeart program. Az Európai Bizottság támogatását élvező projektben 21 európai országból 32 szívalapítvány és kardiológiai társaság működik közre, hazánkban a Magyar Nemzeti Szívalapítvány vesz részt. A három éves program fő célkitűzése, hogy a szív és érrendszeri betegségek okozta terhekre megfelelő választ adjon, a politika döntéshozatal és a népegészségügyi intézkedések számára világos feladatokat határozzon meg.

Az EuroHeart program a fenti célokat öt munkaprogram által éri el:

  • Az Egészséges Szív Európai Chartájának kihirdetése
  • A szív és érrendszeri betegségeket célzó tagállami szintű nemzeti tervek, stratégiák és programok feltérképezése és elemzése
  • A társadalmi figyelem ráirányítása a nőket sújtó keringési betegségekre
  • A megelőzési tevékenységek erősítése az alapellátási hálózatban
  • A szív és érrendszeri betegségek megelőzését célzó európai irányelvek nemzeti szintű átvétele és elterjesztése

A 2007 áprilisában elindult projekt az eddigi legnagyobb összefogás Európában a szívalapítványok és a szakmai társaságok között, melyhez első alkalommal magas szintű politikai támogatás is társul. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány azt várja részvételétől, hogy végre a keringési betegségek okozta óriási terhekkel arányos, megfelelő válaszlépések születnek hazánkban és Európában egyaránt.

2008. szeptember 16.-án a Magyar Nemzeti Szívalapítvány megszervezte az Egészséges Szív Európai Chartája hazai aláíróinak második találkozóját. Az Egészséges Szív Európai Chartájának hazai aláírói a Nemdohányzók Védelmét szolgáló törvény mielőbbi beterjesztését sürgető felhívást fogadtak el. A szív és érrendszeri betegségek megelőzésében érdekelt 18 legfontosabb hazai szakmai és civil szervezet két új aláíróval bővült. A Szív Charta az élelmiszercímkézés reformjában a színkódolt jelzőlámpa rendszer bevezetését támogatta.

2008. január 17 - 18. között az Európai Kardiológiai Társaság megszervezte a "Szív és érrendszeri betegségek európai csúcsértekezletét", melyen alapítványunk mellett a Magyar Atherosclerosis Társaság képviselte hazánkat.

Szívünk Napja

Szeptember utolsó vasárnapján a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány az idén is megtartotta Szívünk Napja központi rendezvényét a Városligetben. A minden korábbinál sikeresebb, több, mint 10 000 érdeklődőt vonzó esemény szakmailag is az eddigi legszínvonalasabb volt. Az erre az alkalomra létrehozott nemzeti Szív Világnapja honlapon az országban más helyszíneken rendezett programokról is olvashatnak. "Együtt az egészséges szívekért".

Az alapítvány támogatásával hat vidéki városban került megrendezésre a 2008-ik évi Szív Világnapja rendezvény. A támogatott városok: Debrecen, Nagykáta, Szombathely, Komárom, Kecskemét, és Gyula.

Minden perc számít

Folytattuk 2003-ban indított átfogó programunkat, melynek célja, hogy a hirtelen szívhalál események elháríthatóságát és hatékony terápiáját Magyarországon a nemzetközi irányelveknek megfelelő felkészültséggel és eszközparkkal valósítsuk meg. A hirtelen szívhalál elhárításának egyedüli módja a korai defibrillálás alkalmazása, mely az újraélesztési protokoll részeként a laikusok/szaklaikusok széles tömegeinek bevonásával lehetséges. Kolonics György olimpikon hirtelen szívhalála után a Magyar Kardiológusok Társaságával közösen kiadott állásfoglalásunknak nagy sajtóvisszhangja volt.

Megkezdtük a köz- és nyilvános területeken hozzáférhető automata defibrillátorok feltérképezését az Országos Automata Életmentő Defibrillátor Adatbázisban.

EU és hazai folyamatok monitorozása, véleményalkotás

Élelmiszer címkézés reformja

Az Európai Bizottság az év elején elindította az élelmiszerek címkézésére vonatkozó közösségi szabályok átdolgozását. Az Európai Bizottság javaslata előrelépés az egészségügyi civil szervezetek azon régi kívánsága felé, hogy az élelmiszerek csomagolásának elülső része tartalmazzon egy leegyszerűsített tápanyag információs címkét. Ugyanakkor a Szívalapítvány szerint a tápanyag információs címkézésnek teljeskörűnek kell lennie. Tartalmazzon, a négy legfontosabb jellemzőre utaló leegyszerűsített elülső oldali címkézést annak érdekében, hogy a fogyasztó ránézésre ki tudja választani az egészségesebb termékeket. Álláspontunkat ismertettük az érintett magyar Európa Parlamenti képviselőkkel, és a hazai illetékes minisztériummal, illetve több fórumon is hangoztattuk.

Az Európai Unió több régi tagállamában sikeresen működő iskolai gyümölcs és zöldség programok hatására kevesebb üdítőt, cukorkát, chipset fogyasztanak az iskolában a gyerekek, javultak a családok étkezési szokásai. Az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsában az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő a piaci árukivonások egy részének ingyenes kiosztására az iskolákban és más közösségi intézményekben. A Szívalapítvány ezért fordult levéllel a magyar mezőgazdasági miniszterhez, hogy támogassa Brüsszelben a felvetett javaslatot, mert így a hazai gyerekek számára is újabb lehetőség nyílik az egészségesebb életmódra.

Nemzetközi szervezetek, kapcsolatok:

European Heart Network

Részt vettünk az Európai Szívhálózat (EHN) 2008. évi konferenciáján május 21-23. között. Az EHN szervezésében 2008. február 6-7.-n Szlovéniában rendezték meg a Közép- és Kelet-Európai térség országainak szívalapítványait segítő "Planning and organising for heart foundations" elnevezésű ingyenes továbbképzést, melyen alapítványunk is részt vett.

Európai Képviselők Szívcsoportja

Folytatódtak Brüsszelben az Európai Képviselők Szívcsoportja ülései. A keringési betegségek terheinek csökkentését célzó további intézkedések érdekében az Európai Szívhálózat támogatta az Európai Képviselők Szívcsoportjának megalakulását. 2008. június 3-n a Szívcsoport megvitatta az élelmiszer - címkézés jelenleg folyó reformjának kérdéseit. Az ülés a szívbetegségek visszaszorításáért elkötelezett nemzeti szívalapítványok, köztük a Magyar Nemzeti Szívalapítvány részvételével zajlott. A magyar képviselők közül a Szívcsoport tagjai közé iratkozott Becsey Zsolt (Európai Néppárt), Kósáné Kovács Magda (Európai Szocialista Párt), Olajos Péter (Európai Néppárt).

Nyilatkozat az innováció és a globális egészségügy kérdésében

Alapítványunk támogatja a WHO azon erőfeszítéseit, amelyek a globális egészsegugyi innováció és az orvosi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében kialakítandó globális stratégia létrehozására irányulnak. Alapvetőnek tartjuk ugyanakkor, hogy a WHO a nemzetközi betegvédelemre (IPP) vonatkozó, az egészségügyi kutatás-fejlesztéssel és közegészségüggyel összefüggő módosítási javaslatai ügyében a továbbiakban mindaddig semmilyen lépéseket ne tegyen, amíg a betegképviseleti csoportoknak lehetőségük nem nyílik a részletes tájékozódásra, illetve a folyamatba közvetlenül bevonásra nem kerülnek.

További tevékenységek

Honlap

Tovább fejlesztettük www.mnsza.hu honlapunk tartalmát. A honlap látogatottsága 2008-ban év alatt több, mint 200 százalékkal nőtt meg.

OMKER szűrővizsgálat

Az OMKER bolthálózatában 2008 nyarán végzett szűrővizsgálatok szakmai hátterét és kiértékelését biztosítottuk.

Dohányzás

Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a dohányzás elleni küzdelemnek, mely a legfontosabb elkerülhető kockázati tényező. 2008. május 30-án a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány közös állásfoglalást adott ki a Nemdohányzó Világnap alkalmából a dohányzás visszaszorítása, valamint a nemdohányzók védelmének érdekében.

Részt vettünk a dohányzás közterületeken való korlátozását sürgető társadalmi vitában. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány más civil szervezetekkel együtt nyílt levélben fordult a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez azt követően, hogy az MTA Politikai Tudományok Intézete sajtótájékoztatón a dohányipar érvelését tükröző jelentést mutatott be. Felhívásunkra az Akadémia elnöke azonnal elhatárolta magát az ellentmondásos jelentéstől.

A "Ne gyújts rá" napon 2008. november 20-án a dohányzás okozta gazdasági károkra hívtuk fel a figyelmet.

Más szervezetekkel közösen eredményesen felléptünk az ellen, hogy a Parlament a dohányreklámok kiterjesztését engedélyező törvénymódosítást fogadjon el.

Szívkatéteres központok szakmai munkájának támogatása

A beérkezett pályázatok közül 12 intervenciós coronária központ szakmai tevékenységét támogatta Kuratóriumunk.

Továbbképző Előadássorozat

Társszervezésben Országos Továbbképző Előadássorozatot hirdettünk meg "Korai nagy dózisú sztatin kezelés eredményei és jelentősége akut koronária szindrómában" címmel az alapellátás orvosai számára. A program során mintegy 60 helyszínen tartottak neves szakemberek előadásokat.

Kutatási támogatás

Alapítványunk nyújtott a Magyar Hypertonia Társaság Vascularis munkacsoportja által elindított SZIVEREPID - Közepes szív- és érrendszeri kockázattal rendelkező egyének prospektív epidemiológiai vizsgálata a magyar populációban elnevezésű epidemiológiai vizsgálat végrehajtásához. A vizsgálat keretében az arteriás stiffness mérési eredmények magyarországi adatbázisának létrehozásához; illetve az arteriás stiffness önálló kardiovaszkuláris rizikófaktorként történő alkalmazási lehetőségének felméréséhez használják fel a kapott támogatást.

Egyéb

Kiállítóként szerepeltünk a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) 2008. évi Tudományos Kongresszusán Balatonfüreden. Hozzájárultunk az MKT honlapjának bővítéséhez pénzügyi támogatással. Támogattuk az 2008. évi Ifjúsági Kardiológiai Napok megszervezését.

KÖSZÖNJÜK VALAMENNYI TÁMOGATÓNKNAK, SEGÍTőNKNEK, HOGY EREDMÉNYEINK ELÉRÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULTAK.


Kapcsolódó oldalak

KIEMELT AJÁNLAT

Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.

Országos Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) Adatbázis
Hol található defibrillátor? Van a közelemben AED készülék? Segítsen a defibrillátor térkép összeállításában!