Tagságunk a Szív Világszövetségében

Adatok A "KARDIOLÓGUS VILÁGSZÖVETSÉG" (Word Heart Federation, korábban International Society and Federation of Cardiology) és a MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA valamint a MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY kapcsolatához

World Heart Federation

A hazánkban "Kardiológus Világszövetség"-nek nevezett nemzetközi szervezet a különböző országok kardiológiai tudományos (orvos- szakmai) társaságaiból és főként szívalapítványaiból (a "civil", nem-orvosi terület képviselőiből) létrejött szövetség, amely 1978-ban, Tokióban alakult meg, az orvostudományi/kardiológiai jellegű International Society of Cardiology (ISC) és a szívbetegségek ellen küzdő civil intézményeket, személyeket tömörítő Internationál Cardiology Federation (ICF) egyesülésével. A közös szervezet neve két évtizedig International Society and Federation of Cardiology (ISFC) volt.

1998-ban, Rio de Janeiroban a szervezet nevének megváltoztatását határozta el,s azóta viseli a World Heart Federation (WHF) (Szív Világszövetség) elnevezést. A WHF ma egy kormányoktól független világszervezet, amelynek alapvető célja az, hogy főként a szívbetegségek és a szélütés ("stroke") megelőzése és kezelése révén nyújtson segítséget az egész emberiségnek, ezáltal minél hosszabb és jobb minőségű életet biztosítva, elsősorban az alacsony és közepes jövedelmű (a szegény és fejlődő) országokban.

2004-ben a WHF-nek, a kontinensek nagy szervezetein felül, 100 országból 180 teljes jogú tagszervezete volt és eddig 14 Kardiológiai Világkongresszust rendezett.

A Magyar Kardiológusok Társaságát a Világszervezet 1978-ban (Tokyoban), tehát már az ISFC megalakulásakor, felvette tagjai sorába. Ugyanerre hazánk reprezentáns civil kardiológiai szervezete, az annak idején Timár Sándor elnökletével működő Magyar Nemzeti Szívalapítvány esetében 1994-ben (Berlinben) került sor.

Társaságunkkal megjelenítjük a hazánkban folyó civil szervezeti életet a világ szív- érrendszeri betegségekkel foglalkozó szakmai közössége előtt. Jelenlétünk jelentőségét többek között az adja, hogy az esetek többségében Közép-Kelet Európa volt szocialista országainak csak orvos-szakmai (kardiológiai) tagja van a Világszervezetben, szívalapítványi tagja - a világ többi országainak nagyobb részével ellentétben - nincs.

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány tagsága egyébként a világszervezethez hasonlítható európai szervezetben, a European Heart Network-ben is úttörő volt, még az Európai Unióhoz frissen csatlakozott országok között is.

A WHF, korábban a hivatalvezető Marianne Burle de Figueiredo és az őt követő vezető tisztségviselő, Janet Voute tevékenységének köszönhetően, aktív figyelmet fordít régiónk Szívalapítványainak fejlesztésére. Erre azért is szükség van, mert a korábbi Elmaradott társadalmi gazdasági struktúra kedvezőtlen volt a civil szervezetek kialakulása szempontjából, amit régiónk alulreprezentáltsága is mutat a Világszervezetben. A Világszervezettel évek óta folytatott kapcsolatunk alapján elmondható hogy a WHF a Magyar Nemzeti Szívalapítványra úgy tekint, mint a kardiovaszkuláris prevenció meghatározó hazai szervezetére.

A Világszervezettel fennálló magyar együttműködés legfontosabb eleme a részvétel a Szívünk Napja - a Szív Világnapja (World Heart Day) rendezvény sorozatában. A 2000-ben a Világszervezet által életre hívott és 2004-ben már a föld 90 országában megrendezett Világnap kiinduló gondolata az volt, hogy a fejlett alapítványi múlttal rendelkező országokban hosszú évek óta eredményesen megtartott szív-nap, szív-hét rendezvényeket megpróbálja kiterjeszteni az alapítványi kultúrával még csak most ismerkedő régiókban is. Azzal, hogy világszerte ugyanazon a napon (szeptember hónap utolsó vasárnapján), évente ismétlődően ráirányul a társadalom figyelme a szív-érrendszeri betegségek jelentőségére, az alapítványok ismertsége is növekszik. Ez érvényes hazánkra is, ahol saját erőből még nem mutathatók fel olyan eredmények, mint a fejlett társszervezetekkel rendelkező nyugat-európai vagy tengerentúli angolszász országokban. A Világszervezet kiterjedt metodikai segítséget ad a Szívünk Világnapja megszervezéséhez. Az elmúlt években hazánkban is egyre sikeresebbek ezek a rendezvények; a központi összejövetelek résztvevőinek létszáma ma már a tízezret is meghaladja.

A Világszervezet az év többi napján is segíti az alapítványok szakmai fejlődését. Ezt a segítséget elsősorban a Paul D. White ösztöndíj jelenti, mely biztosítja egy fejletlenebb alapítvány tisztségviselőjének a közvetlen helyszíni tapasztalatcseréjét egy már megalapozott, jól működő alapítványnál. Magyarországról a Nemzeti Szívalapítvány Kuratóriumának jelenlegi elnöke, Nagy András volt az ösztöndíj nyertese, aki a tapasztalatcsere idejét a Svéd Szív és tüdőalapítványnál töltötte le.

A World Heart Federation világméretű munkájában kiemelkedő szinten vett részt a Magyar Kardiológusok Társaságának két nemzetközi reprezentánsa. Papp Gyula akadémikust 1998-ban, Rio de Janeiróban a Világszövetség főtitkárává választották , aki ezt a tisztséget négy éven át töltötte be. Antonio Bayés de Luna elnöklete mellett többek között tagja volt a World Heart Day-t 2000-ben világszerte elindító, nyolc tagú irányító testületnek (Steering Committee) és társszerzője a World Heart Federation un. Fehér könyv-ének ("White Book" - Impending global pandemic of cardiovascular diseases. Prous Science, Barcelona, 1999), amely a fejlődő és az átmeneti gazdaságban élő államokban (köztük Magyarországon) a szív-érrendszeri betegségek helyzetét tárta fel és prevenciójuk stratégiai elveit dolgozta ki. Másrészt Matos Lajos 1999 és 2003 között elnöke volt a Világszövetség egyik nagy jelentőségű testületének, a Klinikai Kardiológiai Tanácsának. Matos Lajos jelenleg a Magyar Nemzeti Szívalapítvány Felügyelő Bizottságának az elnöke.

A Világszervezet a szívbetegségek prevenciójával foglalkozó fiatal szakemberek szakmai fejlődését az immár több évtizede évenként megrendezett 10 napos epidemiológiai és prevenciós szemináriumával is segíti. A szeminárium minden évben mintegy harminc résztvevőnek biztosítja a szakterület legautentikusabb szaktekintélyei által a naprakész, hiteles ismereteket. Hazánkból mintegy tucat szakember vett eddig részt a szemináriumon, akik többségükben a kardiovaszkuláris prevenció meghatározó képviselőivé váltak hazánkban.


Kapcsolódó oldalak

KIEMELT AJÁNLAT

Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.

Országos Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) Adatbázis
Hol található defibrillátor? Van a közelemben AED készülék? Segítsen a defibrillátor térkép összeállításában!