Együttműködési irányelvek

A MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTÁNY IRÁNYELVEI A VÁLLALATI KAPCSOLATOKRA ÉS SZPONZORI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

I. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány (MNSZA) nyitott arra, hogy külső szervezetekkel, csoportokkal, társaságokkal dolgozzon együtt küldetésének teljesülése érdekében. Alapítványunk számára,- mint egy, a szív-érrendszeri betegségek megelőzése és csökkentése érdekében dolgozó nonprofit civil szervezet -, alapvető érték függetlenségünk megőrzése. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány kerül bármilyen kapcsolatot, szponzori együttműködést, amely nevét méltatlan, vitatott helyzetbe hozná.

II. Általános feltételek és kizárási kritériumok:

Az MNSZA csak olyan kapcsolatot alakít ki vállalati szponzorokkal, amelyben képes megőrizni a teljes felügyeleti lehetőséget a programok teljes tartalmára vonatkozóan, beleértve azokat az üzeneteket is, amelyek eseményeken, kampányokban vagy publikációkban jelennek meg. Az írásos együttműködést mind a szívalapítványnak mind a vállalati szponzornak ellenjegyezni kell. Amennyiben a vállalati szponzor figyelmen kívül hagyja a megegyezés bármely részletét, akkor a szívalapítvány azonnal megszakíthatja a kapcsolatot.

a) A Magyar Nemzeti Szívalapítvány nem épít ki kapcsolatot egyetlen olyan külső csoporttal, szervezettel vagy társasággal sem, amely közvetlen kapcsolatban áll a dohányiparral. (A közvetlen kapcsolat alatt értendő: dohánytermékek előállítása vagy terjesztése, illetve szponzori együttműködés a dohányiparral.)

b) A Magyar Nemzeti Szívalapítványnak nem lesz kapcsolata egyetlen olyan külső csoporttal, szervezettel vagy társasággal sem, amely nem veszi figyelembe a törvényeket és a nemzetközi megállapodásokat, az emberek jogait, a környezet védelmét. Az MNSZA a kormányzati előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően működik, és kellő figyelmet fordít minden olyan hiteles információra, amelyek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosak.

c) A Magyar Nemzeti Szívalapítvány nem teremt kapcsolatot semmilyen olyan ipari szektorral melynek a termékei, tevékenysége illetve szolgáltatása nem egyeztethető össze a szívalapítvány által képviselt elvekkel (pl. fegyverek, pornográfia stb.). Ez a kizárási kritérium szintén érvényes a vállalati fiókcégekre, kapcsolt cégekre, illetve ilyen cégek anyavállatai felé, amelyek ezekben a szektorokban tevékenykednek. (Anyavállalatnak vagy kapcsolt cégnek tekintjük az 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező társaságot.)

d) A Magyar Nemzeti Szívalapítvány nem fogad el forrásokat olyan vállalati részlegektől, fiókcégektől vagy termékcsoportoktól melyeknek egészségtelen nyilvános megítélése van. Ugyanakkor a szívalapítvány kész dialógust kezdeményezni bármilyen társasággal (a fentebb említett ipari szektorok kivételével) annak érdekében, hogy ösztönözze a változtatásokat a termékportfolióban, üzleti magatartásban.

III. A támogatás formái:

A szívalapítvány kapcsolódása a vállalati szponzorokhoz több szinten lehetséges.

1. Feltétel nélküli ajándékok és juttatások:

Adományokat fogadunk mind készpénz, termék, és szolgáltatás formájában. Az adományok általában korlátozás nélküliek és semmilyen közvetlen előny nem keletkezhet az adományozó javára. Az adományozó kérésére az MNSZA elismeri az adományozást.

2. Szponzoráció:

A szponzoráció egy formális kapcsolat (szerződés) amelyben mindkét fél elkötelezi magát egy kölcsönösen előnyös együttműködés mellett. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány számára keletkező anyagi előny része az együttműködésnek. A szponzori megállapodás feltételeit szerződésben kell rögzíteni, melyet az alapító okiratban arra felhatalmazott személy kézjegyével lát el.

Az ilyen szerződésnek a következőket kell magában foglalnia:

  • Mindkét fél kötelezettsége.
  • Az együttműködés paraméterei és a nevek, logók használata.
  • A szonzoráció mértéke. Valamennyi megállapodásnak teljes részletességgel kell foglalkoznia azokkal a pénzügyi előnyökkel, melyek a szívalapítványra vonatkoznak, illetve minden kötelezettséggel, amelyet a szívalapítványnak kell viszonzásként teljesítenie.
  • Az a forma, mellyel a szívalapítvány elismeri a támogatást.
  • A hirdetési és promóciós kampányok jóváhagyásának folyamata abban az esetben, ha a szponzoráció egy média promóciót is magában foglal.
  • A szívalapítvány nevének és logójának használata, mely bizonyos esetekben a megállapodás része lehet.
  • Az együttműködés lezárása.

A szponzoráló testület nem kapcsolhat be társult vagy járulékos társaságokat a szerződésbe, kivéve, ha azok teljes mértékben együttműködnek az eredeti szerződésben lefektetett általános vezérlő elvekkel.

Egyes esetekben a szponzoráció elismeréséhez hozzákapcsolódhat egy fenntartó záradék arra vonatkozólag, hogy a szponzoráció nem jelenti a szponzor (egyes) termékének a hitelesítését a Magyar Nemzeti Szívalapítvány részéről.

3. Termék hitelesítés:

A hitelesítés az, amikor a Magyar Nemzeti Szívalapítvány neve és logója szorosan hozzákapcsolódva a szponzoráló társaság nevéhez, termékéhez vagy szolgáltatásához, azt jelöli, hogy a szívalapítvány elfogadja a társult társaság termékét vagy szolgáltatását.

a) Valamennyi megállapodásnak teljes mértékben tartalmaznia kell a vonatkozó pénzügyi előnyöket, amelyek a szívalapítványt érintik, valamint minden kötelezettséget, amelyet a szívalapítvány ad, illetve tőle elvárnak a pénzügyi vagy más előnyökért. A megállapodás feltételeit szerződésben kell rögzíteni, melyet az alapító okiratban arra felhatalmazott személy kézjegyével lát el.

b) Azokban az esetekben, amikor a Magyar Nemzeti Szívalapítvány hozzájárul ahhoz, hogy szerepeljen egy terméken a következő eljárásokat és elveket kell alkalmazni:

  • Tudományosan megalapozottnak kell lenni a határozatnak, amelyben engedélyezik, hogy a Szívalapítvány logója feltűnjön egy terméken. A határozatot úgy kell meghozni, hogy az megfeleljen a Szívalapítvány érvényben lévő belső eljárásainak.
  • A logó egy terméken való feltüntetését megengedő határozat nem lehet kizárólag egyedüli része a szívalapítvány és a társaság közötti kapcsolatnak, hanem része egy szélesebb együttműködési programnak, amely a köznevelés és a közegészség javítását célozza. Bármilyen egészségügyi ajánlásnak, amely az alapítványhoz köthető a szívalapítványtól eredőnek és egy átfogó egészségi üzenet részének kell lennie.

IV. Kizárólagosság:

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány nem adományoz kizárólagosságot egy társaságnak egy ipari szektoron belül, ugyanakkor amennyiben egy ilyen a kapcsolat a társasággal jelentős előnnyel járhat a szívalapítványra nézve, és az ezzel járó felmérhető kockázat teljes mértékben kiértékelésre került, akkor egy korlátozott kizárólagosság ajánlható bizonyos szívalapítványi programokhoz, projektekhez korlátozott időtartamra.

V. Átláthatóság és közzététel, nyilvánosságra hozatal:

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány kész elismerni minden ajándékot és adományt, amelyet külső szervezettől, csoporttól vagy ipartól kap. A szívalapítvány kérésre nyilvánosságra hozza a vállalati kapcsolatainak a természetét. A nyilvánosságra hozatal ugyanakkor nem tartalmaz olyan információkat, amelyek szokás szerint nem a nyilvánosságra tartozó kérdések.


KIEMELT AJÁNLAT

Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.

Országos Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) Adatbázis
Hol található defibrillátor? Van a közelemben AED készülék? Segítsen a defibrillátor térkép összeállításában!