2006. közhasznúsági jelentés

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Páneurópai program a gyermekek elhízása ellen

Részt vettünk az EHN által koordinált 20 európai országban végzett "Elhízás, gyermekek és az ehhez társuló, elkerülhető idült betegségek" c. projektben. A projekt célkit)zése a (1.) gyermekeket célzó élelmiszer marketing felmérése, illetve a (2.) a társadalmi tudatosság fokozása a gyermekek elhízása ügyében, koalíció alkotása hazai civil szervezetekkel. A program keretén belül elvégeztük:

  • az élelmiszer marketing felmérését, a résztvev3 országokban egységes módszerrel. Megállapítottuk, hogy a.). a gyerekeknek szóló hirdetések túlnyomó többsége "egészségtelennek" tartott élelmiszert reklámoz. b.) az iskolák és az Internet feltörekv3 marketinges csatornát jelentenek c.) a különböz3 reklámformák önkéntes vagy törvényi szabályozása nem összefügg3, nincs átfogó szabályozás.
  • Jelentést adtunk ki a felmérésről, melyet megküldtünk az illetékes állami intézményeknek (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat; Egészségügyi Minisztérium; Fodor József Országos Közegészségügyi Központ; Fogyasztóvédelmi F3felügyel3ség; Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal; Népegészségügyi Kormánymegbízotti Iroda; Oktatási Minisztérium; Országos Egészségfejlesztési Intézet; Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet). A jelentés honlapunkon is hozzáférhető.
  • Együttműködést alakítottunk ki civil szervezetekkel. Közös sajtótájékoztatót tartottunk, felhívást adtunk ki. 12 hazai szervezettel alakítottunk ki rendszeres konzultációkon alapuló együttműködést, 3 plenáris ülést tartottunk. 8 hazai szervezettel közös sajtótájékoztatót tartottunk, felhívást adtunk ki az egészségtelen reklámok korlátozására. A felhívást a media széles körben ismertette.

Szívünk Napja

A Magyar Kardiológusok Társaságával közösen minden évben szeptember utolsó vasárnapján hívjuk fel a figyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. 2006. szeptember 24-n a Városligetben több ezer látogató érdeklődése mellett egész nap kardiológus szakorvosok adtak tanácsot, futóversenyt, sétát, életmód-tanácsadást szerveztünk, a napot a Szív Hangja koncert zárta. Szív Világnapja honlap

Minden perc számít

Folytattuk 2003-ban indított átfogó programunkat, melynek célja, hogy a hirtelen szívhalál események elháríthatóságát és hatékony terápiáját Magyarországon a nemzetközi irányelveknek megfelelő felkészültséggel és eszközparkkal valósítsuk meg. A hirtelen szívhalál elhárításának egyedüli módja a korai defibrillálás alkalmazása, mely az újraélesztési protokoll részeként a laikusok/szaklaikusok széles tömegeinek bevonásával lehetséges.

EU folyamatok monitorozása, véleményalkotás

Kiegészítő javaslatot dolgoztunk ki az Európai Parlament és a Tanács módosítási javaslatához a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre 11 vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM(2005) 646 végleges 2005/01260 (COD)). A javaslatot a döntéshozóknak eljuttattuk. Az egészségtelen élelemiszerek reklámozására kiadott felhívásunk ezen a javaslaton alapult.

Álláspontot dolgoztunk ki az Európai Bizottság Zöld Könyvéről - "Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziója".

Véleményeztük az Európai Tanács jogalkotási tervezetét az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások szabályozásáról.

Felhívtuk a figyelmet az egészségügyi- és táplálkozási állítások előengedélyeztetésének fontosságára. A jogszabály, részben figyelembe véve álláspontunkat 2007. júliusától lép hatályba.

Nemzetközi szervezetek, kapcsolatok:

Nők és a szívbetegségek

Képviseltettük magunkat a 2006. március 7-n az Európai Szívhálózat és az Európai Kardiológiai Társaság által, az Európai Unió soros osztrák elnöksége védnökségével szervezett "Women's Health at Heart, Promoting Cardiovascular Health and Preventing Cardiovascular Disease" konferencián. A tanácskozáson a keringési betegségek nőket érintő speciális vonatkozásait tekintették át.

European Heart Network, World Heart Federation

Részt vettünk a Szívalapítványok Európai Hálózata (EHN) 2006. évi konferenciáján 2006. május 17-19. között. A kiemelt témák a media szerepe az alapítványi kampányokban; a szívbetegségek és a pszichoszociális stressz kapcsolata; az alapítványok szerepe a szekunder prevencióban; az egészséges szívet támogató környezet kialakítása, a munkahelyi egészségvédelem, illetve a gyermekek elhízásával foglalkozó ajánlás voltak. Részt vettünk a Szív Világszövetsége (World Heart Federation - WHF) közgyűlésén 2006. szeptember 2-6. között.

További tevékenységek

Jelentősen bővítettük www.mnsza.hu honlapunk tartalmát. Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a dohányzás elleni küzdelemnek, mely a legfontosabb elkerülhető kockázati tényező. A Magyar Dohányzásellenes Koalíció tagjai lettünk.

Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny hivatalos támogatói voltunk. A 12-18 év közötti diákcsapatok részére rendezett verseny döntőjét 2006. április 28-29. között Csillebércen tartották meg.

Kiállítóként szerepeltünk a Magyar Kardiológusok Társasága 2006. évi Tudományos Kongresszusán Balatonfüreden és az Országos Sürgősségi Kongresszuson Kecskeméten.


Kapcsolódó oldalak

KIEMELT AJÁNLAT

Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.

Országos Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) Adatbázis
Hol található defibrillátor? Van a közelemben AED készülék? Segítsen a defibrillátor térkép összeállításában!